В сградите и помещенията, където е монтиран общият водомер, да не се допуска температурата да пада под нула градуса. Ако това не е възможно, е нужно той да е добре изолиран. Водата в необитаемите имоти е най-добре да бъде спряна, тъй като с понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава. Вратите и прозорците на неотопляемите помещения е желателно да са плътно затворени и уплътнени. През студените месеци най-често се пукат тръби на външни чешми. Схващането, че ако външните чешми, оставени да текат или капят няма да замръзнат, е погрешно. Добре е те също да бъдат изолирани, като се използват материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат. За да се предпазят водопроводните инсталации от замръзване, е необходимо: да се изолират водомерните шахти; да се провери изправността на спирателните кранове; да се спре водата към външните чешми; да се махнат всички маркучи; да се източат тръбите.

 

върни

 
 

 

   
   

 

/tr>