С Т А Н О В И Щ Е

На Управителя на „Кюстендилска вода” ЕООД гр.Кюстендил във връзка с Обръщение на ОС Кочериново изх.№РД-01-01-78/01.09.2017г.

Във връзка с обръщение на ОС с горепосочения номер с изразено обвинение за бездействие на ръководството на „Кюстендилска вода”ЕООД по отношение на водоснабдяване на населени места в Община Кочериново и проведения протест от жители на общината на 31.08.2017г, изразяваме следното становище: ..........

 

върни

 
 

 

   
   

 

/tr>