Ценоразпис на водомерни услуги, предлагани от

"Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

Вид на услугата
Цена без ДДС
ДДС
Цена с ДДС
1.
Демонтаж на водомери до 1"
10,92 лв.
2,18 лв.
13,10 лв.
2.
Монтаж на водомери до 1"
27,17 лв.
5,43 лв.
32.60 лв.
3.
Демонтаж на водомери до 1 1/2"
15,33 лв.
3,07 лв.
18,40 лв.
4.
Монтаж на водомери до 1 1/2"
38,50 лв.
7,70 лв.
46,20 лв.
5.
Демонтаж до 2"
24,42 лв.
4,88 лв.
29,30 лв.
6.
Монтаж на до 2"
60,83 лв.
12,17 лв.
73,00 лв.

Цените влизат в сила от 02.09.2022г.