Ценоразпис на водомерни услуги, предлагани от

"Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

Вид на услугата
Мярка
Стойност
1.
Ремонт на водомер
бр.
24,83
2.
Такса за демонтаж, монтаж и пломбиране на водомер
бр.
30,10
3.
Проверка на водомер от лицензирана лаборатория 5 куб.м и 10 куб.м
бр.
28,86
4.
Проверка на водомер от лицензирана лаборатория от 10 куб.м до 50 куб.м
бр.
45,66
5.
Проверка на водомер от лицензирана лаборатория от 50 куб.м до 150 куб.м
бр.
72,66

Цените са в лева с начислен ДДС г.