УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми абонати, във връзка с влизането в сила на новите цени на „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил, Ви уведомяваме, че след 01.06.2023 год. фактурите ще се формират по стара и нова цена, пропорционално на отчетния период.

Данни за неотчетени водомери преди промяната на цената ще се приемат до 31.07.2023.

Можете да подавате и самоотчети на съответния инкасатор, или на сайта на дружеството.