БЕЗЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ 15.12.2017г. - 31.12.2017г.

Ръководството на "Кюстендилска вода" ЕООД - Кюстендил стартира кампания "Безлихвено плащане" за стари сметки на граждани без да се вземат дължимите лихви за забавените плащания. Безлихвеното плащане може да се извършва в периода от 15.12.2017г. до 31.12.2017г. като инициативата е за сектор "Население" и не обхваща държавни, общински и частни юридически лица. Плащанията могат да се извършват във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей. По този начин всеки гражданин ще спести плащането на лихви, които в много от случаите са високи.

Ръководството на Дружеството гарантира, че дължимите лихви за забавено плащане ще бъдат приспаднати от сметките на потребителите, възползвали се от кампанията "Безлихвено плащане".

За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола.

Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхвата на настоящата кампания.

От ръководството на "Кюстендилска вода" ЕООД - Кюстендил

 

върни

 
 

 

   
   

 

/tr>