ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ преди 01.07.2014г.

Решение за откриване на процедурата
Вид процедура
Предмет на поръчката
Документация за участие
Краен срок за подаване на предложенията за участие
 Заповед 306/ 26.06.2014г.
Открита процедура Решение 611139 Обявление 611146
Доставка на РЕ тръби и фитинги с налягане до 16 атмосфери за нуждите на ”Кюстендилска вода „ ЕООД гр.Кюстендил

Документация - изтегли; Решение - изтегли; Обявление - изтегли

Решение - изтегли;

18.08.2014г.
 Заповед 300/ 25.06.2014г.
 Публична покана 9031132
Доставка на резервни части по обособени позиции за изброени автомобили и багери за нуждите на ”Кюстендилска вода „ ЕООД гр.Кюстендил Изисквания-изтегли; Образци- изтегли
09.07.2014г.
 Заповед 241/ 22.05.2014г.
 Публична покана 9029645

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил".

Изисквания: Документация-изтегли; Образци- изтегли

03.06.2014г.
 Заповед 40/ 28.01.2014г.
 Публична покана 9025213
Доставка на спирателна арматура. Изисквания - изтегли
12.02.2014г.

 

върни