ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Публикувано: 10.09.2019
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

Обществени поръчки след 15 април 2016г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV" за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил.
Публикувано: 25.10.2016
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях

Публикувано: 05.01.2017
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "Кюстендилска вода" ЕООД

Публикувано: 19.05.2017
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

Доставка на чугунена арматура за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД

Публикувано: 23.08.2017
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV" за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил, обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Кюстендил
Публикувано: 21.09.2017
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 
"Доставка на горива за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил
Публикувано: 05.10.2017
Пряко договаряне - чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП
 
"Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на Дружеството за период от 5 години".
Публикувано: 03.08.2018
Договаряне без предварителна покана за участие- чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП
 
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV" за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил, обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Кюстендил
Публикувано: 09.10.2018
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр. Кюстендил

Публикувано: 13.03.2019
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

Доставка на чугунени водопроводни части, стоманени фланци и друга арматура за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр. Кюстендил

Публикувано: 10.09.2019
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20KV" за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил, обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" гр. Кюстендил
Публикувано: 10.10.2019
Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
 

върни