Днес 08.10.2019г. се извършват изкопни работи по отстраняване на авария:

- на ул. "Колуша", гр. Кюстендил. Временно нарушаване на водоподаването от 08:30 до около 14:00 часа;