Днес 11.11.2020г. се извършват изкопни работи по отстраняване на авария:

- на ул. "8ми март", гр. Кюстендил. Временно нарушаване на водоподаването в района на аварията от 08:00 до около 14:00 часа;

 

 

 

 

 

 

 

к