Днес 12.09.2019г. се извършват изкопни работи по отстраняване на авария:

- на ул. "Абоба", гр. Кюстендил. Временно нарушаване на водоподаването от 08:30 до около 14:00 часа;