еFaktura – съвременна система за обмен на фактури

повече... 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

"На вниманието на потребителите - юридически лица, "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил уведомява, че е въведена нова услуга, предназначена за сигурно изпращане и получаване на електронни фактури и сметки, която дава възможност на регистрираните потребители в онлайн режим да получават, преглеждат и потвърждават получаването на електронни фактури и сметки.

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител.
НЕ Е необходимо да притежавате електронен подпис, за да ползвате тази услуга.

Повече информация за услугата можете да получите в електронния сайт www.efaktura.bg. При въпроси, молби или предложения използвайте нашия e-mail: contacts@kyustendilskavoda.com, за да се свържете с нас. Екип от наши специалисти ще разгледа молбата Ви и ще се свърже с Вас за отстраняване на проблема.

Уважаеми клиенти, при промяна на адреса, предоставен за получаване на електронни известия от системата на е-фактура, моля да ни уведомите своевременно.

Ако желаете Вашата фирма да ползва тази услуга, моля попълнете заявлението и го изпратете на адрес:
2500 гр.Кюстендил, ул. ”Цар Освободител” №15,
“Кюстендилска вода” ЕООД – гр. Кюстендил

 

   
© 2010 "Кюстендилска вода" ЕООД - Кюстендил
   

 

/tr>