ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД
ДЕЖУРНИ ДИСПЕЧЕРИ 070089071
 

еFaktura – съвременна система за обмен на фактури повече... 

Всяка наша капка влияе на неговото бъдеще

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил е еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие.

Предмета на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителните язовири, проучване, проектиране, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), всички други дейности, свързани с производство и продажба на питейни води.

"Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил обслужва населението и бизнеса на територията на Кюстендилска област в следните общини: Община Кюстендил, Община Бобов дол, Община Бобошево, Община Рила, Община Кочериново,Община Невестино, Община Трекляно. Дружеството има разгърната териториална структура, която покрива обслужваните общини чрез локализираните си звена.На територията, обслужвана от дружеството живеят около 101хил. жители, от които 98500 са водоснабдени чрез 211бр. каптажи, дренажи, речни водохващания, шахтови и тръбни кладенци. С канализационна мрежа са обхванати около 45500 жители.

При въпроси, молби или предложения използвайте нашия e-mail: contacts@kyustendilskavoda.com за да се свържете с нас. Екип от наши специалисти ще разгледа молбата Ви и ще се свърже с Вас за отстраняване на проблема.

"Кюстендилска вода": Подгответе ВиК инсталациите за работа в зимни условия

С настъпването на зимния сезон „Кюстендилска вода” напомня на своите клиентите, че е необходимо да осигурят ВиК инсталациите в имотите си срещу замръзване .......  

СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с намаления дебит на водоизточниците, вследствие продължилото засушаване и повишеното потребление, кварталите:

”Могилата”, "Запад” долна част, бул. "Македония", бл.№51, №52, №53 ще бъдат с понижено налягане за периода от 12:30ч. до 17:30ч. и от 22:00ч. до 05:30ч.;

”Румяна войвода”, "Колуша”, "Запад” горна част, ще бъдат с понижено налягане за периода от 12:00ч. до 17:30ч. и от 23:00ч. до 05:00ч.;

кв. ”Изток” и Централна градска част от 10:00ч. до 17:30ч. и от 22:00ч. до 05:30ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новини
СЪОБЩЕНИЕ повече... 

повече... 

Аварии, които се отстраняват на 26.02.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 24.02.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 20.02.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 19.02.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 18.02.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 12.01.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 07.01.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 30.01.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 28.01.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 16.01.2020г.  
повече... 
Аварии, които се отстраняват на 14.01.2020г.  
повече... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 "Кюстендилска вода" ЕООД - Кюстендил

     

 

/tr>