еFaktura – съвременна система за обмен на фактури повече... 

Всяка наша капка влияе на неговото бъдеще

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре дошли в сайта на Кюстендилска вода ЕООД

""Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил е еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие.

Предмета на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителните язовири, проучване, проектиране, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), всички други дейности, свързани с производство и продажба на питейни води.

"Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил обслужва населението и бизнеса на територията на Кюстендилска област в следните общини: Община Кюстендил, Община Бобов дол, Община Бобошево, Община Рила, Община Кочериново,Община Невестино, Община Трекляно. Дружеството има разгърната териториална структура, която покрива обслужваните общини чрез локализираните си звена.На територията, обслужвана от дружеството живеят около 101хил. жители, от които 98500 са водоснабдени чрез 211бр. каптажи, дренажи, речни водохващания, шахтови и тръбни кладенци. С канализационна мрежа са обхванати около 45500 жители.

При въпроси, молби или предложения използвайте нашия e-mail: contacts@kyustendilskavoda.com за да се свържете с нас. Екип от наши специалисти ще разгледа молбата Ви и ще се свърже с Вас за отстраняване на проблема.

СЪОБЩЕНИЕ: "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил уведомява своите потребители, че във връзка с намаления дебит на водоизточ ниците, вследствие продължилото засушаване , кварталите: "Запад” долна част, ”Изток” и Централна градска част ще бъдат с понижено налягане от 12:30ч. до 17:00ч. и от 22:00ч. до 05:30ч. Извиняваме се за причиненото неудобство!

УВЕДОМЛЕНИЕ:"Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на планов ремонт по ул. "Цар Освободител" в участъка от ул."Христо Смирненски до ул."Цар Асен", улиците: "Цар Асен","Яворов", " Проф. Кирил. Цонев", "Христо Смирненски" и сградите на Зъболечението, Поликлиниката, и Чифте баня ще са с нарушено водоподаване на 06.11.2018г. от 21:00 ч. до 06:00ч. Извиняваме се за причиненото неудобство!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новини
       
Становище на Управителя на "Кюстендилска вода" ЕООД във връзка с Обръщение на ОС Кочериново повече... 

повече... 

Аварии, които се отстраняват на /
16.11.2018г.  

повече... 
Аварии, които се отстраняват на /
15.11.2018г.  

повече... 
 Аварии, които се отстраняват на /
14.11.2018г.
повече... 
 
  Аварии, които се отстраняват на /
13.11.2018г.  

повече... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 "Кюстендилска вода" ЕООД - Кюстендил

     

 

/tr>