Нашите каси може да посетите на следните адреси:

 
Адрес:
ул."Цар Освободител" № 15

(в административната сграда на дружеството)
Работно време:
от 08:00 до 17:00

телефон: 55 23 71   (114)
Адрес:
ул."Бузлуджа", бл.102

( пощенски клон 4 )
Работно време:
от 07:30 до 18:00

без почивка
телефон: 52 79 74
Адрес:
ул."Цар Освободител" № 229, пощенски клон 1

/червения блок до магазин Фантастико/
Работно време:
от 07:30 до 18:00


телефон: 52 74 25
Адрес:
бул."България" № 2

/паричен салон на Централна поща, каса 1/
Работно време:
от 07:30 до 18:00


телефон: 55 11 96

Адрес:
бул."България" № 61, бл.10

пощенски клон 3
Работно време:
от 07:30 до 18:00
без почивка

телефон: 52 32 42

Адрес:
ул."Пауталия" № 10

в сградата на Общинска банка
Работно време:
от
08:45 до 13:00
от 13:30 до 17:15 
телефон: 55 33 30
Адрес:
кв."Запад", бл.3А, пощенски клон 2


Работно време:
от 07:30 до 18:00
 
телефон: 54 51 67

Вашите задължения може да платите:

- във всички каси на Изипей АД в страната, онлайн чрез www.ePay.bg;

- по банкова сметка на "Кюстендилска вода" ЕООД в "Общинска банка" АД клон Кюстендил

IBAN: BG 10 SOMB 91 30 10 44 09 77 01, BIC: SOMBBGSF в полето основание посочете абонатния номер, чийто задължения плащате.

...................................