БЮЛЕТИН НА ПОЗИЦИИТE, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ В "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, гр.КЮСТЕНДИЛ

Длъжност
Длъжностни задължения
Квалификационни умения
Брой позиции
срок за подаване на документи

Машинист -багерист еднокофов багер

Управление и поддържане на багер, оборудван с различно загребващо устройство. Изкопаване на канали, основи на съоръжения, изкопи при аварии, насипи в строителството и др.

Пътностроителни машини

1

до 10.12.2021г.

 

върни