БЮЛЕТИН НА ПОЗИЦИИТE, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ В "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД гр. КЮСТЕНДИЛ

Длъжност
Образование
Специалност, квалификация
Брой позиции
Срок за подаване на документи

Главен счетоводител

Висше икономическо

Счетоводство и контрол, Икономист-счетоводител.

Минимум 5 години на отговорна длъжност във финансово-счетоводен отдел

1

До 17:00ч на 16.09.2022г. включително на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" N15 в Деловодство, ет.2 лично от кандидата или чрез пълномощник

Оперативен счетоводител

Средно икономическо,

Висше икономическо

Счетоводител, икономист

1

До 17:00ч на 16.09.2022г. включително на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" N15 в Деловодство, ет.2 лично от кандидата или чрез пълномощник

върни