Ценоразпис на услуги, извършвани от отдел Инкасо

при Кюстендилска вода ЕООД гр.Кюстендил
Вид на услугата
Цена с ДДС
1.
Откриване на нова партида :  
а.
- за население;
6,00
б.
- за фирми;
12,00
2.
Смяна на титуляр на партида.
5,00
3.
Закриване на партида
2,30
4.
Разпечатка на дубликат на фактура;
1,50
5.
Компютърна разпечатка за фактурирани и платени количества вода за един водоснабдителен имот:
а.
- до една година;
2,30
б.
- над една година;
3,00
6.
Издаване на служебна бележка за извършени плащания;
2,30
7.
Извънреден отчет за водомер:  
а.
- в градска зона;
2,60
б.
- в извънградска зона;
4,50
в.
- за всеки следващ водомер на същия имот
1,00

Цените са в лева с начислен ДДС.