Ценоразпис на услуги, извършвани от отдел Инкасо

при "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

в сила от 16.09.2019г.
Вид на услугата
Цена с ДДС
1.
Откриване на партида
15
2.
Промяна на партида
10
3.
Закриване на партида на абонат
5
4.
Издаване на служебна бележка на абонат
5
5.
Извънреден отчет на водомер
10

Цените са в лева с начислен ДДС.