Ценоразпис на услуги, предлагани от

" Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

 
в сила от 01.12.2019г.
Вид на услугата
Цена с ДДС
1.
Съгласуване на инвестиционен проект;
63
2.
Съгласуване на линеен обект до 100м.;
63
3.
Съгласуване на ПУП;
63
4.
Изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение и предварителен договор;
70
5.
Изготвяне на договор за предоставяне на канализационни услуги по отвеждане и пречистване на битови канализационни води;
29
б.
Изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи;
36
7.
Административна услуга
12

Цените са в лева с начислен ДДС.