Ценоразпис на услуги, предлагани от

" Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

 
в сила от 02.09.2022г.
Вид на услугата
Цена с ДДС
1.
Съгласуване на инвестиционен проект;
75
2.
Съгласуване на линеен обект до 100м.;
75
3.
Съгласуване на ПУП;
75
4.
Изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение;
83
5 .
Изготвяне на договор за присъединяване на обекти към водоснабдителните и канализационните мрежи;
43
6.
Административна услуга
15

Цените са в лева с начислен ДДС.