Ценоразпис на услуги, предлагани от

" Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

 
Вид на услугата
Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга
1.
Съгласуване на инвестиционен проект;
145
290
363
2.
Съгласуване на линеен обект до 100м.;
145
290
363
3.
Съгласуване на ПУП;
145
290
363
4.
Изходни данни за проектиране на водопроводно и канализационно отклонение;
122
244
305
5.
Изготвяне на договор за предоставяне към водопроводната и/или канализационна мрежа;
63
126
158
6 .
Изготвяне на договор за предоставяне на канализационна услуга по пречистване и отвеждане на битови отпадъчни води;
63
126
158
7.
Възстановяване и прекъсване без разкопаване
65
125
155
8.
Административни услуги: становища, справки, удостоверения, копие на издадени документи и др.
21
42
52
9.
АПрезаверяване на скица
61
   

Цените са в лева с начислен ДДС и влизат в сила от 03.11.2023г.